E-ISTILAH

       Carian istilah anda

 

Untuk IE 4 ke atas sahaja

 

Istilah                            KOMPUTER

                                       KEJURUTERAAN

Cadangan               

Katakunci Carian *   

*  istilah dalam bahasa inggeris

         

 Tips Kepada Pengguna

  • Cadangan adalah apabila carian gagal mendapat katakunci tepat tetapi terdapat katakunci yang hampir sama maka pengguna boleh mensetkan berapa cadangan yang boleh dikeluarkan. Cadangan yang sedikit mempercepatkan penghantaran.

  • Contoh katakunci seperti com, data base atau computer. Penggunaan " * " dan " ;  " tidak digalakkan dan kalau ingin melihat kesemua jawapan dalam huruf "a" perlu taip a sahaja a.

Secara umum terdapat 5000 Istilah Komputer & 8600 Istilah Kejuruteraan  

ehsan daripada DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

 

Maintainance by

    WebGyver

    Fakulti Sains Komputer & Sains Maklumat

    Universiti Teknologi Malaysia Skudai

 

Antaramuka dibuat mengguna Front Page 2000

Kerjasama Dengan :

    Dewan Bahasa Dan Pustaka

    Kuala Lumpur

    http://www.dbp.gov.my

 

Hidup IE..! Best View in 800 x 600